ANNONS:
Till Di.se
START BÖRS MARKNADSNYTT BEVAKNINGAR
ANNONS

Di:s Klimatindex

Börsbolagens utsläpp

 • Bolagens utsläpp rapporteras och redovisas i antal ton koldioxidekvivalenter (CO2e).
 • Utsläppen redovisas i scope (områden) 1, 2 och 3:
  Scope 1: Verksamhetens direkta utsläpp från källor som kontrolleras av företaget.
  Scope 2: Indirekta utsläpp från förbrukning av el, fjärrvärme och fjärrkyla.
  Scope 3: Alla indirekta utsläpp som inte inkluderas i scope 2 som uppstår i värdekedjan både uppströms och nedströms.
 • Utsläppen i scope 3 rapporteras i 15 kategorier. Enligt GHG-protokollet kan företag välja att rapportera endast de kategorier där de har de mest signifikanta utsläppen. Det gör att det i dag finns ett stort mått av godtycklighet och osäkerhet i rapporteringen av scope 3.
 • Med hänsyn tagen till den stora osäkerheten i rapporteringen av scope 3 har vi valt att ta fram ett mått på utsläppsintensitet, som baseras på utsläppen i scope 1 och 2 dividerat med omsättningen.
 • I kolumnrubriken ”utsläpp” nedan har utsläppen i scope 1 och scope 2 räknats samman.
 • Omsättningen gäller för 2018 och redovisas i miljoner kronor.
 • GHG-protokollet, en förkortning för Greenhouse Gas Protocol, är den mest etablerade standarden för att beräkna och rapportera utsläpp av växthusgaser. GHG-protokollets hemsida
 • GHG-protokollet har tagit fram av World Resources Institute och World Business Council on Sustainable Development.
 • I granskningen ingår OMX Nasdaq-noterade bolag som tillhör GICS-industrigrupperna Kapitalvaror, Konsumtionsvaror och kläder, Material samt Dagligvaror. Inkluderas gör också börsnoterade banker.
 • Science Based Targets Initiative (SBTi) är ett initiativ som tillhandahåller verktyg för företag att sätta klimatmål som ligger i linje med vad klimatvetenskapen kräver. Initiativets övergripande mål är att mål baserade på vetenskapen ska bli standard för företag.
  Verktyget baseras på underlag från FN:s klimatpanel (IPCC) och Internationella Energimyndigheten (IEA). Initiativet kräver att företagens mål ska valideras vart femte år i enlighet med den senaste vetenskapen och SBTi:s kriterier.
  SBTi är ett samarbete mellan organisationerna CDP, UN Global Compact, WRI och WWF.
  I skrivande stund har 732 företag globalt satt vetenskapligt baserade mål inom ramen för SBTi.
  Committed – Betyder att bolaget har satt ett mål och väntar på att få detta godkänt.
  2 C – Bolaget har satt mål enligt SBTi:s tidigare standard, enligt en nivå som enligt denna standard gör att 2-gradersmålet kan uppnås.
  Well below 2 C – Bolaget har förbundit sig att sätta mål i nivå med väl under 2 grader.
  1,5 C – Bolaget har förbundit sig att sätta mål i nivå med SBTi:s standard för 1,5 grader.

Kapitalvaror

FÖRETAG

ABB

Addtech

Alfa Laval

Alimak

AQ Group

Assa Abloy

Atlas Copco

Balco

BE Group

Beijer Alma

Beijer Ref

Bergman & Beving

Bufab

Cavotec

Concentric

CTT Systems

Duroc

Eltel

Eolus Vind

Fagerhult

Ferronordic Machines

FM Mattsson Mora

Garo

Haldex

Hexatronic

Indutrade

Instalco Intressenter

Inwido

Lifco

Lindab International

Malmbergs Elektriska

Midway Holding

Momentum

Munters

NCC

Nederman Holding

Nibe Industrier

Nolato

Nordic Waterproofing

OEM International

Peab

Projektengagemang Sweden

Saab

Sandvik

Serneke

Sintercast

Skanska

SKF

Sweco

Svedberg i Dalstorp

Systemair

Trelleborg

Troax

VBG

Volvo

Xano Industri

SCOPE 1 (CO2e) SCOPE 2 (CO2e) SCOPE 3 (CO2e) UTSLÄPP OMSÄTTNING INTENSITET SBTi
361 000 627 000 138 000 988 000 240 441 4.1 -
- - - - 10 148 - -
20 148 33 250 90 050 53 398 40 666 1.3 -
- - - - 4 320 - -
- - - - 4 667 - -
66 818 193 187 72 037 260 005 84 048 3.1 -
21 000 72 000 170 000 93 000 95 363 1.0 -
- - - - 1 058 - -
- - - - 4 803 - -
- - - - 4 409 - -
- - - - 13 015 - -
- - - - 3 945 - -
- - - - 3 786 - -
- - - - 2 021 - -
- - - - 2 410 - -
- - - - 315 - -
- - - - 2 526 - -
- - - - 12 194 - -
- - - - 1 366 - -
- - - - 5 621 - -
- - - - 1 658 - -
- - - - 1 138 - -
- - - - 904 - -
- - - - 5 119 - -
- - - - 1 598 - -
- - - - 16 848 - -
- - - - 4 414 - -
- - - - 6 667 - -
- - - - 11 956 - -
- - - - 9 326 - -
- - - - 499 - -
- - - - 1 165 - -
- - - - 6 024 - -
- - - - 7 122 - -
217 000 10 000 - 227 000 57 346 4.0 -
- - - - 3 554 - -
23 502 2 165 5 533 25 667 22 516 1.1 -
- - - - 8 102 - -
3 383 2 261 - 5 644 2 680 2.1 -
- - - - 3 112 - -
57 370 1 275 47 228 58 645 52 233 1.1 -
- - - - 1 224 - -
- - - - 33 156 - -
191 000 276 000 467 000 100 072 4.7 -
1 276 233 - 1 509 6 516 0.2 -
- - - - 88 - -
275 173 36 824 474 000 311 997 171 730 1.8 Committed
62 034 580 209 - 642 243 85 713 7.5 -
- - - - 5 112 - -
- - - - 622 - -
- - - - 6 864 - -
142 400 259 500 - 401 900 34 005 11.8 -
- - - - 1 651 - -
- - - - 3 492 - -
223 000 198 000 - 421 000 390 834 1.1 -
- - - - 583 - -

Konsumtionsvaror

FÖRETAG

Besqab

Bilia

Björn Borg

Bonava

Boozt

Byggmax

Clas Ohlson

Duni

Dustin

Electra Gruppen

Electrolux

Fenix Outdoor

H&M

Husqvarna

JM

Kabe

Mekonomen

Mips

MQ

New Wave

Nilorngruppen

Nobia

Odd Molly International

Oscar Properties

Qliro

Retail and Brands

Sportamore

SSM

Strax

Swedol

Thule

Venue Retail Group

SCOPE 1 (CO2e) SCOPE 2 (CO2e) SCOPE 3 (CO2e) UTSLÄPP OMSÄTTNING INTENSITET SBTi
44 8 99 51 1 312 <0.1 -
- - - - 28 382 - -
34 59 1 562 93 710 0.1 -
- - - - 14 008 - COMMITTED
85 24 - 109 2 784 <0.1 -
- - - - 5 100 - -
- - - - 8 772 - -
- - - - 4 927 - -
20 1 611 360 1 631 10 300 0.2 -
- - - - 1 869 - -
165 000 120 000 - 285 000 124 129 2.3 1.5 grader
2 362 1 843 13 352 4 205 5 871 0.7 -
11 818 45 160 18 215 000 56 978 210 000 0.3 1.5 grader
28 498 51 009 - 79 507 41 085 1.9 2 grader
4 241 1 481 13 161 5 722 16 161 0.4 -
- - - - 2 752 - -
- - - - 7 779 - -
- - - - 193 - -
- 1 735 - -
1 578 - 5 040 1 578 6 291 0.3 -
- - - - 729 - -
11 700 300 19 800 12 000 13 209 0.9 -
- - - - 347 - -
- - - - 1 906 - -
- - 1 748 - 3 226 - -
- - 1 552 - 2 238 - -
- - - - 947 - -
255 16 11 271 653 0.4 -
- - - - 1 097 - -
- - - 3 241 - -
3 412 309 22 624 3 721 6 484 0.6 -
- - - - 886 - -

Material och detaljhandel

FÖRETAG

Ahlstrom-Munksjo

Arctic Paper

Bergs Timber

Billerud Korsnäs

Boliden

Endomines

Granges

Hexpol

Holmen

Lucara Diamond

Lundin Mining

NGEx Resources Inc

Profilgruppen

Rottneros

Semafo

SSAB

Stora Enso

SCA

SCOPE 1 (CO2e) SCOPE 2 (CO2e) SCOPE 3 (CO2e) UTSLÄPP OMSÄTTNING INTENSITET SBTi
- - - - 25 006 - -
- - - - 7 604 - -
- - - - 3 031 - -
148 000 128 000 412 000 276 000 23 692 11.6 1.5 grader
- - - 971 000 52 454 18.5 -
- - - - 105 - -
167 500 117 100 4 200 000 284 600 12 884 22.1 -
- - - - 13 770 - -
- - - - 16 055 - -
- - - - 1 532 - -
366 653 473 276 500 999 839 929 14 999 56.0 -
- - - - 0 - -
- - - - 1 618 - -
- - - - 2 260 - -
- - - - 2 579 - -
9 755 000 1 189 000 3 300 000 10 944 000 74 941 146.0 -
2 490 000 1 060 000 7 890 000 3 550 000 107 552 33.0 2 grader
202 400 61 600 616 000 264 000 18 755 14.1 -

Dagligvaror

FÖRETAG

AAK

Axfood

Cloetta

Essity

ICA Gruppen

Midsona

Scandi Standard

Swedish Match

SCOPE 1 (CO2e) SCOPE 2 (CO2e) SCOPE 3 (CO2e) UTSLÄPP OMSÄTTNING INTENSITET SBTi
- - - - 27 592 - -
17 406 4 016 773 21 422 48 085 0.4 -
12 079 19 206 - 31 285 6 218 5.0 -
1 517 000 1 430 000 - 2 947 000 118 500 24.9 2 grader
38 851 35 808 75 333 74 659 115 354 0.6 Well below 2 grader
- - - - 2 852 - -
- - - - 8 797 - -
9 173 21 088 175 344 30 261 12 966 2.3 Well below 2 grader

Bank

FÖRETAG

Avanza Bank

Catella

Collector

Svenska Handelsbanken

Nordea Bank

Resurs Holding

SEB

Swedbank

TF Bank

SCOPE 1 (CO2e) SCOPE 2 (CO2e) SCOPE 3 (CO2e) UTSLÄPP OMSÄTTNING INTENSITET SBTi
- 14 68 14 1 049 <0.1 -
- - - - 2 216 - -
- - - - 2 321 - -
41 5 238 4 094 5 279 43 770 0.1 -
1 791 6 539 31 964 8 330 92 362 0.1 -
- - - - 3 437 - -
1 943 7 458 13 842 9 401 45 868 0.2 -
1 017 6 014 19 952 7 031 41 844 0.2 COMMITTED
- - - - 628 - -

Så gjorde vi

 • Data över scope 1, 2 och 3 har inhämtats från års- och hållbarhetsredovisningar. Bara de bolag som kommunicerar att de följer GHG-protokollet, den mest etablerade standarden för att beräkna och rapportera utsläpp av växthusgaser, och rapporterar sina utsläpp i scope har inkluderats. Inga egna tolkningar har gjorts.
 • Omsättningen gäller för 2018. I de fall den redovisats i annan valuta än svenska kronor har den räknats om till SEK. Snittkursen för 2018 av dessa valutor har räknats ut med hjälp av riksbankens publicerade crosskurser.
 • Bolagens egna utsläpp, som ligger i scope 1 och 2, har sedan delats med omsättningen.
 • Resultatet blir det som kallas för utsläppsintensitet. Generellt sett är en lägre siffra att föredra framför en högre. Här finns dock stora variationer mellan bolagen beroende på bland annat bransch och var i värdekedjan de befinner sig.
 • I granskningen ingår OMX Nasdaq-noterade bolag som tillhör GICS-industrigrupperna Kapitalvaror, Konsumtionsvaror och kläder, Material samt Dagligvaror. Inkluderas gör också börsnoterade banker.
 • Vid insamlingen av materialet har vi fått hjälp av universitetsstudenter.
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
Läs mer